PAZAR ARAŞTIRMALARI

- Kurumsal İtibar Araştırmaları
- Benchmarking Araştırmaları
- Ürün ya da Marka Testleri
- İmaj Araştırmaları
- Pazar Payı Araştırmaları
- Kullanım Alışkanlıkları Araştırmaları
- Müşteri Profili Araştırması
- Medya Araştırmaları
- Medikal Araştırmalar
- Sektör Analizleri
- Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları
- Satınalma Davranışları Araştırmaları
- Dağıtım Kanalı Etkinliği Ölçüm Araştırmaları
- Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Araştırmaları
- Pre-reklam Test Araştırmaları
- Post-reklam Test Araştırmaları
- Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

SİYASAL ARAŞTIRMALAR

- Seçmen Davranışları Ölçümü
- Siyasi Parti İmajı Ölçümü
- Lider Popülaritesi Ölçümü
- Seçmen Psikolojisi Ölçümü
- Siyasi Söylem Analizi
- Aday Araştırmaları
- Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü
- Gündem Araştırmaları
- Toplumsal Eğilimler Araştırmaları

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

- Sosyal Değişim Araştırmaları
- Sosyo-Kültürel, Ekonomik, Politik Değişim Araştırmaları
- Sosyal Sınıflar Araştırmaları
- Sosyo-Kültürel Gruplar Araştırmaları
- Sosyo-Ekonomik Gruplar Araştırmaları
- Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
- Sosyal Değerler Araştırmaları
- Sosyal Yapı Araştırmaları
Şehit Ömer Taşer Sok. Office Center Plaza Kat 5 / 36 Selçuklu / Konya
Tel: +90 (332) 333 00 07
Fax: +90 (332) 333 00 07