KURUMSAL EĞİTİMLER

- Kurumdaşlık
- Kurum kültürü
- Kurumsal iletişimde yöneticinin rolü
- Kurumsal iletişimde çalışanın rolü
- Müşteri ilişkileri yönetimi
- Çalışan ilişkileri yönetimi
- Örgütsel iletişim
- Performans değerlendirme ve İş analizi
- İnsan kaynakları yönetimi
- Zaman yönetimi
- Toplam kalite yönetimi
- İş memnuniyeti
- Çatışma yönetimi
- Motivasyon
- Takımdaşlık ve ekip ruhu oluşturma
- Proje yönetimi ve ekip çalışması
- Stres Yönetimi

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

- İmaj yönetimi
- Pazarlama stratejileri
- Marka yönetimi
- Pazarlama iletişimi yönetimi
- Satış ve satış gücü yönetimi
- Stratejik iletişim yönetimi
- Müşteri yaratma
- Müşteri yönetme
- Halkla ilişkiler yönetimi

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

- Etkin iletişim becerileri
- Beden dili
- Güzel ve etkili konuşma teknikleri
- Temel koçluk becerileri
- Zor insanlarla başa çıkma
- Renklerin dili
- Çirkin kadın yoktur
- Ses, nefes eğitimleri
Şehit Ömer Taşer Sok. Office Center Plaza Kat 5 / 36 Selçuklu / Konya
Tel: +90 (332) 333 00 07
Fax: +90 (332) 333 00 07